Styret

Publisert: 31.03.2013 21:40:00 - Forfatter: Styret

Nedlastbare filer

Fra Våren 2016 ser styresammensetningen slik ut:

Espen Halvorsen, Leder, 917 26 301
Erik Lien, Styremedlem og kasserer, 936 34 829
Nils Bjørn Barlund, Styremedlem, 995 81 203
Sjur Berge, Styremedlem, 482 00 406

Tor Moe, Styremedlem, 924 17 487
Roy Monsebakken, Styremedlem, 916 49 635
Tone Ringvold, Styremedlem, 93402963
Tine Sedahl, Styremedlem, 90741582


Valgkomité
Leif Øverland, 415 36 460
Terry Kind, 977 56 540

Revisor:
Lillian Framnes, 970 58 935