Styret

Publisert: 31.03.2013 21:40:00 - Forfatter: Styret

Nedlastbare filer

Fra våren 2019 ser styresammensetningen slik ut:


Styret er under konstituering

Nils Bjørn Barlund, Styremedlem, 995 81 203
Sjur Berge, Styremedlem, 482 00 406
Tone Ringvold, Styremedlem, 934 02 963
Terry Kind, Styremedlem, 957 80 216
Berit Myhre Dupuy
Per Arne Skjeflo
Thomas Støkken

Valgkomité
Leif Øverland, 415 36 460
Tore Larsen

Revisor
Lillian Framnes, 970 58 935