VA oppdatering på juleaften.

Publisert: 24.12.2017 09:06:00 - Forfatter: Espen Halvorsen

Før kommunestyret den 19.12 tok SHF kontakt med konstituerende rådmann og diskuterte VA situasjonen og SHF holdning på vegne av medlemmene. Vi oppfordret KS til ikke å ta omfattende beslutninger nå, og håndtere prosessen i samarbeid med oss og ikke minst i riktig rekkefølge.

Fra Kommunestyremøte den 19.12 meldes det at det IKKE blir en ny tilkoblingsavgift for eksisterende hytteeiere for 2018. Om dette betyr at det aldri kommer en ny avgift vites ikke på nåværende tidspunkt. Vi avventer videre kommunikasjon med dem.

Årlig avgift skal være satt til max 8.000,- i 2018. Vi avventer protokoll for endelig bekreftelse men dette skal være uttalt fra kommunestyret.