Oppfordring til hundeeierne

Publisert: 22.01.2018 07:07:00 - Forfatter: Tine Sedahl


Fotograf: Bilde fra Buddy.no

En av vår medlemmer har sendt inn en liten oppfordring til alle som har med hunden på skitur. Se her for innlegget. 

"Nå er det flott på fjellet og skiløypene er helt nydelige. Jeg har likevel merket meg at det ikke er alle hundeeiere som er like flinke til å fjerne hundebæsjen fra skiløypene, noe som er lite hensynsfult ift andre skiløpere. Siden jeg er hundeeier, så vet jeg at det ikke krever store innsatsen å sørge for at eventuell bæsj ikke blir liggende i eller rett inntil løypa. Har man ikke med seg pose, så få man grave seg litt ned i snøen og fjerne det.

 Dessuten følger det av forskrift om hundehold i Nordre Land § 6 at man faktisk plikter "straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg, i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde eller annet offentlig sted som benyttes av allmennheten". Så ikke bare bør det gjøres av hensyn til andre skiløpere, i Nordre Land er fjerning av hundebæsj fra skiløypene faktisk påbudt."

 

 Vi i hytteeierforeningen ønsker alle 2- og 4 beinte riktig god skitur!