Oppdatert informasjon om VA-anlegg

Publisert: 29.01.2018 06:23:00 - Forfatter: Tine Sedahl

Nedlastbare filer

Vedlagt følger en oppsummering av Nordre Land kommunes behandling av gebyrsaken.

Vedtaket i kommunestyret den 19.12.2017 gjelder gebyrer for 2018 og foreløpig bare for hytter tilknyttet Spåtind VA- anlegg som kommunen har overtatt.

Kommunens gebyrer vil ikke gjelde for hytter tilknyttet SØAS før SØAS er overført til kommunen.

Se vedlagte filer for informasjon (PDF og JPG)

Dette er også sendt ut til alle våre medlemmer på e-post. Har du ikke mottatt e-posten? Ta kontakt med oss for oppdatering av kontaktinformasjon.