Ekstraordinær båndtvang i fjellet

Publisert: 20.02.2018 07:37:00 - Forfatter: Tine Sedahl


Fotograf: Tine Sedahl
Lovdata

Vi minner om ekstraordinær båndtvang i fjellet, se vedlagte utskrift fra lovdata.

God tur med hunden i bånd!

Se også lovdata: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2018-01-23-78?q=nordre