Årsmøte og åpent fjellmøte påskeaften 31.mars

Publisert: 25.03.2018 18:00:00 - Forfatter: Tine Sedahl


Fotograf: Saksjet fra Pixabay
Velkommen

Nedlastbare filer

Synnfjell Hytteeierforenings årsmøte påskeaften, finner sted på Spåtind Sport Hotel i store møtesal kl 11.00. 

Som tidligere år legger vi opp til åpent fjellmøte kl.12.00 med infomasjon om hytteforenings arbeid med kommunen i forbindelse med kommunedelplanen og viktige avgjørelser om Vann og kloakk i fjellet.

Se vedlagte innkalling