Informasjonsmøte i Synnfjell onsdag 17. oktober 2018

Publisert: 10.10.2018 21:19:00 - Forfatter: Sjur Berge


Fotograf: Sjur Berge
43612955_742401426096808_374860789930000384_n

Nordre Land kommune har over lengre tid jobbet med kommunedelplan for Synnfjell Øst for å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i Synnfjell. Det legges til rette for ca 1200 nye fritidsboligtomter i området. Det blir en bærekraftig utbygging i et flott fjellområde som byr på et stort spekter av naturopplevelser. Mange kjenner til Synnfjell i dag, men vi ønsker å jobbe aktivt for å gjøre området enda mer kjent.

Kommunedelplan for Synnfjell Øst skal behandles på kommunestyremøte 16. oktober. Velkommen til presse- og informasjonsmøte for å fortelle mer om planen og mulighetene i Synnfjell.