FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSE OM SYNNFJELL

Publisert: 11.03.2019 09:58:00 - Forfatter: Nils Bjørn Barlund

Nedlastbare filer

I løpet av dagen, vil alle medlemmene i SHF og Synnfjellspor få en e-post med link til spørreundersøkelse om Synnfjell.

Det er Norsk Turistutvikling på Lillehammer som gjennomfører undersøkelsen. Se vedlegg

Fritidsboligeiere og -brukere er viktige for Synnfjell, og viktige for næringslivet i Nordre Land. Det er et felles mål å tilrettelegge på en god måte for fritidsboligeierne. 

Bakgrunnen for undersøkelsen  
Vi ønsker svar fra deg som fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er viktig for deg, slik at vi kan prioritere og gjennomføre de best mulige og riktige tiltakene for at du skal få et best mulig opphold når du er på din fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed muligheten til å komme med innspill til hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i Synnfjell og dermed kanskje ønske å benytte din fritidsbolig mer enn i dag. 

SHF er med i styringsgruppa for å kunne ivareta hytteeiernes interesse. Styringsgruppa består av Nordre Land  Kommune, Statsskog, Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag, Synfjell Grunneierlag, Synnfjelløypene, Synnsdalen Hyttelag og SHF

Prosjektleder er Ingunn Rønningen Kleven, daglig leder i Land Utvikling