Informasjon om hva SHF har jobbet med

Publisert: 14.10.2019 14:39:00 - Forfatter: Styre

Land Utvikling SA er et selskap som er etablert etter ønske fra kommunen, med næringslivet i kommunen som den største gruppen av medlemmer. SHF har gjennom flere år forsøkt å komme i posisjon til å sitte rundt samme bord som grunneiere, kommune og næring i fjellet. Når Land Utvikling ble etablert fikk vi styreplass.
Land Utvikling SA skal få ting til å skje i kommunen. En av de viktigste sakene er ny reguleringsplan i Synnfjell Øst. Kommunen og grunneiere har vært enige om at det bør komme på plass et privat utbyggingsselskap, som skal ta ansvar for utbygging av fellestiltak. Dette selskapet skal inngå avtale med kommunen og grunneiere som skal bygge ut, eller blir berørt av aktiviteten som blir igangsatt i fjellet. 
Det er så langt i år avholdt ca 25 møter for å få dette på plass. Siste møte var den 11.10., der det ble enighet om å stifte selskapet. Det er Ingunn Rønningen Kleven som har holdt i prosessen hele tiden. Hun har vært daglig leder i Land Utvikling. Hun har begynt i ny jobb 1.10., og noen erstatter er ikke på plass. Vi håper at prosessen forsetter og ikke stopper opp frem til hennes arvtaker er på plass.
Målet med selskapet som skal etableres, blir å se på alle fellestiltakene som er tenkt bygget i fjellet, i tillegg til drift og vedlikehold i etterkant. Noen av fellestiltakene blir vi pålagt å bygge av kommunen, og noen vil være mer markedsrettet mot hva folk i fjellet ønsker seg. Alt skal finansieres ved at hver tomt som blir solgt skal innbetale kr 40 000,- til selskapet. I tillegg vil ny hytteeier måtte betale en årlig serviceavgift. Selskapet blir stiftet av grunneiere, næring og hytteeiere.  
Samtidig har vi vært i kontakt med kommunen for at vi skal få fullt innsyn i saken som omhandler VA situasjonen i Synnfjell Øst. Kommunen har tatt over anlegget ved Spåtind Hotellet for kr 7 mill, og SØAS for 18 mill. Beløpet på 18 mill ble avklart nå i september/oktober.
7 mill går til eier av hotellet og 18 mill går til nedbetaling av gjeld i SØAS som er ca kr 10 mill. Resterende går til SDU 70% og VOKKS 30%.
Det SHF bestrider er verdiene på anleggene som er kjøpt, og at den høye prisen ikke kan legges inn i selvkost, som til slutt skal betales av nye og gamle hytteeiere. 
Kommunene har ikke ønsket å treffe SHF i denne saken før tingretten har sagt sitt. Det ble kjent for SHF i begynnelsen av oktober at saken var ferdig behandlet i tingretten. Vi håper å komme i dialog med kommunen om hva de tenker nå.