Løypekjøring

Publisert: 23.03.2020 20:18:00 - Forfatter: Sjur Berge


Fotograf: Sjur Berge

Det har den sendere tid vært skrevet mye om myndighetenes oppfordring om ikke å reise på hytta om du ikke er bosatt i samme kommunene. Vi håper at myndigheten finner gode løsning på dette nå når påsken nærmer seg. Inntil eventuelle nye retningslinjer kommer vil Synnfjelløypene kjøre redusert. I Synnfjellet er det ca ¼ av hytte som eies av lokalbefolkning som i liket med andre blir oppfordret til å være aktive og ute i frisk luft. Vi i Synnfjelløpene har derfor sett det nødvendig å kjøre noe. Samtidig håper vi på at flere kan komme på hytte i påsken. Vi nå derfor vedlikeholde løypene slik at vi er klare om myndighetene letter på restreksjoene. Frem til eventuelle nye retningslinjer kommer vil vi kjøre redusert som litt sier ca en 1/3 del av normal kjøring.

I mellomtid oppfordrer vi alle til og følger myndighetenes regler slik at vi raskest mulig kan ses i fjellet igjen.