Norde Land brannvesen

Publisert: 24.03.2020 18:15:00 - Forfatter: Sjur Berge


Fotograf: Simen Moen Halden

Nordre Land Brannvesen ønsker å bidra til sikkerhet for alle i Nordre Land, også de som har fritidseiendommer. På grunn av omprioritering av oppgaver, vil brannvesenet nå prioritere å føre litt tilsyn med områder med mye fritidsbebyggelse. Brannvesenet vil sjekke bommer og låssystemer inn til hyttefelt for å sikre at det er lett tilgang om en nødsituasjon skulle oppstå. På rundene vil brannvesenet også følge med på om det skulle være tegn til uønsket besøk, eller skade på eiendommer.