Julegave fra Sparebankstiftelsen DNB

Publisert: 01.12.2020 09:17:00 - Forfatter: Sjur Berge


Fotograf: Sjur Berge

Det er med stor glede vi meddeler at vi har mottatt tildelingsbrev fra Sparebankstiftelsen DNB, med bidrag på 150 000 kr til sommerskilting. 

Tone Ringvold har allerede gjort en stor jobb med å finne ut hvilke vegkryss som skal merkes, og klargjort for produksjon, så nå håper vi at dere medlemmer er klare for dugnad til våren.