Kommunen har nå innført "Midlertidig tilkoblingsstans Synnfjell Øst".

Publisert: 25.10.2021 22:02:00 - Forfatter: Sjur Berge

Kommunen har nå innført "Midlertidig tilkoblingsstans Synnfjell Øst".

Det er fordi dagens VA-anlegg trenger oppgradering før flere nye abonnenter kan kobles på.


Flere av anleggene har utfordringer med å levere vann- og avløpstjenester til eksisterende abonnentene i høytider og ferier.

Kortsiktig er det bra for oss som har hytte i Synnfjell at dette nå iverksettes slik at det ikke blir enda større utfordringer med "tomme kraner" i høytider. På lengre sikt er vi avhengig av at det kommer gode løsninger for VA både for dagens behov og for fremtidig behov. Fremover trenger vi flere hytter i Synnfjell slik at vi har bærekraftig økonomi for det fine løypenettet området vårt er kjent for.

Styret i hytteeierforeningen er involvert i prosessen med oppgradering av VA-anleggene.

Vi jobber for å finne gode løsninger både for nåværende og fremtidige hytteeiere.

 

Vi følger også med på kostnaden med VA.
Vårt mål er at årsavgift holdes stabil og at nye utvidelser dekkes av tilkoblingsavgift for nye abonnenter.

 


Se: 

https://www.nordre-land.kommune.no/tilkobling-til-kommunalt-ledningsnett.519166.no.html