Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Publisert: 19.12.2021 19:44:00 - Forfatter: Sjur Berge

Ekstraordinært årsmøtet vil bli avhold via. Teams den 28 desember. Kl.18:00,

møtelink/innkalling sendes sammen med denne innkallingen, iht. våre registrerte epostadresser

i medlemsregisteret. ‘

Grunnet den fortsatt pågående Corona-situasjonen blir ekstraordinært årsmøtet for 2021

gjennomført via Teams. Dette går ikke utover formkravet. SHF styret har vedlagt til denne

innkallingen «Sak SHF løypeavgift» som skal behandles og stemmes over.

Medlemmers påmelding til møte sendes innen 26.12.2021 til

post@synnfjellhytteeierforening.no. Mailen skal merkes med «påmelding ekstraordinært

årsmøte 2021»

Spørsmål om saken kan sendes til Styret, innen 26.12.2021 til

post@synnfjellhytteeierforening.no. Mailen skal merkes med «Sak SHF løypeavgift»

Dagsorden for ekstraordinært årsmøte:

1. Styrets saksfremlegg (vedlegg)

2. Gjennomgang av innkomne spørsmål og forslag

3. Avstemming over pkt. 1Styret i dag består av:

Styrets nestleder, Nils Bjørn Barlund

Styrets leder, Terry Kind

Styremedlem, Sjur Berge

Styremedlem, Tone Ringvold

Styremedlem, Kristin Kopland

Styremedlem, Per Arne Skjeflo

Styremedlem Olav Stensli

Styremedlem Håkon Rem

Styremedlem, Ole Morten Wiger


Revisor, Lillian Framnes


Valgkomite, Leif Øverland

Valgkomite, Tore Larsen


17.12.2021

Styret