Hytteeierforeningen har fått høring fra kommunen om endring av fellestiltak i kommunedelplan Synnfjell øst.

Publisert: 08.03.2022 22:24:00 - Forfatter: Sjur Berge

Her er link til kommunes side:

https://www.nordre-land.kommune.no/hoering-endring-av-bestemmelse-b5-i-kommunedelplan-synnfjell-oest.6509693-508567.html


Hytteeiere kan også komme med egne innspill til saken. Frist er 6. april.