Årsmøte 2022 og medlemsmøte Synnfjell Hytteeierforening

Publisert: 10.03.2022 21:24:00 - Forfatter: Sjur Berge


Fotograf: Sjur Berge

Nedlastbare filer

Etter avsluttet årsmøte, så gjennomfører vi medlemsmøte med følgende innhold:

1.    Økonomi løypekjøring 

2.    Tidligløype og fellestiltak i kommunedelplan

3.    Planer og kostnader Vann og avløp (VA)

Ordfører Ola T. Dokken vil delta på medlemsmøte Medlemmer kan fremme saker eller stille spørsmål til styret. Send dette inn på mail medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 29. mars.


Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet.
Påmelding til 
medlem@synnfjellhytteeierforening.no  innen 6. april

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til årsmøtet!