Styret

Publisert: 31.03.2013 21:40:00 - Forfatter: Styret

Nedlastbare filer

Styret

Terry Kind

 • Styreleder
 • Bistår Sjur med sponsorinntekter

Nils Bjørn Barlund

 • Ansvarlig arbeidsgruppe 1: Reguleringsplaner og oppfølging mot kommunen.
 • Styremedlem i Synnfjelløypene.

Sjur Berge

 • Ansvarlig for arbeidsgruppe 2: Hjemmesider, sponsorinntekter, inkl forenkle innkreving av medlemskontingent og løypeavgifter.

Tone Ringvold

 • Ansvarlig for arbeidsgruppe 3: Løyper skilter og merking

Kristin Kopland

 • Styremedlem i Synnfjelløypene
 • Arbeidsgruppe 2

Per Arne Skjeflo

 • Økonomiansvarlig

Olav Stensli

 • Skrive referat fra styremøter
 • Bistå arbeidsgruppe 2 ved behov

Håkon Rem

 • Deltar i arbeidsgruppe 1 sammen med Nils Bjørn

Ole Morten Wiger

 • Deltar i arbeidsgruppe 3 sammen med Tone


Valgkomité
Leif Øverland, 415 36 460
Tore Larsen

Revisor
Lillian Framnes, 970 58 935