Beredskap for beitedyr i utmark

Publisert: 30.06.2020 14:21:00 - Forfatter: Fra Nordre Land kommune

Utmarka - en ressurs

Utmarka utgjør en betydelig ressurs for brukere med husdyr på beite i skog og fjell. I Nordre Land er det mest sau å finne i utmarka, men også en del storfe beiter der. Et resultat av beitende dyr i skogsområder og i fjellet er et åpent kulturlandskap. I tillegg til at utmarka utgjør et viktig ressursgrunnlag for næringen, skaper aktiv beitebruk et viktig miljøgode for alle kommunens innbyggere og ikke minst for våre besøkende.

Utfordringer ved å benytte utmarka til beite

Hvert år opplever mange husdyrbrukere tap av beitedyr i utmark. Tapene har flere årsaker, men de vanligste grunnene til tap er skader, sykdom, rovdyr, lausbikkjer og dårlig vedlikeholdte gjerder og bygninger i utmarka, og på setervoller som har gått ut av ordinær drift.

Gjerding

Gjerding rundt hytter må skje etter krav/regler fra Nordre Land kommune og Torpa Statsallmenning: Gjerde som settes lovlig opp/er satt lovlig opp, må være i god stand og ettersees gjennom sesongen.

Gjerding rundt beiter i utmark og setre må også vedlikeholdes, og være i hendhold til krav.
Elektriske gjerder MÅ ha daglig tilsyn, ha daglig strøm og SKAL derfor IKKE brukes der daglig tilstedeværelse ikke er. Dyr har satt seg fast i slike gjerder, og mange har endt livet der.

Alle må være oppmerksomme på at dyr kan sette seg fast under verandaer, komme inn i uthus og lignende.