Viktig informasjon❗️

Publisert: 22.07.2020 10:16:00 - Forfatter: Sjur Berge


Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall, møbler, metall, bygg- og rivingsavfall må hytteeierne levere på miljøstasjonen/nærmeste returpunkt. Håndverkere som har utført arbeid ved fritidsboliger må kjøre sitt avfall til miljøstasjonen eller annet godkjent behandlingsanlegg.

 

Ved riktig bruk av containerne unngås overfylling. Avfallet skal legges i containeren og ikke settes utenfar slik at området forsøples.

 

l Nordre Land kommune er det 2 miljøstasjoner: Åmot og Vinjarmoen. Der får man levert rest av fall, ikke-brennbart avfall (kun Vinjarmoen), el-avfall, farlig avfall, gips, dekk, glass- og metallemballasje, hageavfall,hvitevarer, trevirke, impregnert trevirke, isopar, metall, papir, papp, plastemballasje og tekstiler. Noenleveranser er avgift sbelagt.

 

På hjemmesiden: www.hiks.no fins informasjon om priser, åpningstider og sortering.